những câu nói về cuộc sống

Những câu nói hay nhất về cuộc sống bằng tiếng Anh

Những câu nói hay nhất về cuộc sống bằng tiếng Anh
5 (100%) 1 vote

Những câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh hay luôn truyền cảm hứng cho người học tiếng Anh bởi ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa trong nó. Bên cạnh đó, những câu nói này cũng chính là những câu nói thông dụng mà người học tiếng Anh có thể dùng để giao tiếp hàng ngày. Một trong những website học tiếng Anh miễn phí cho bé tại nhà sẽ giúp cho người học tiếng Anh có thể học tiếng Anh như người bản xứ ngay từ nhỏ

  1. People’s lives change. To keep all your old friends is like keeping all your old clothes – pretty soon your closet is so jammed and everything so crushed you can’t find anything to wear. Help these friends when they need you, bless the happy times when you meant a lot to each other, but try not to feel guilty if new people mean more to you, now.

Cuộc sống của người ta thay đổi. Để giữ tất cả bạn cũ của mình cũng giống như giữ lại tất cả quần áo cũ – chẳng mấy chốc tủ quần áo sẽ chật cứng và mọi thứ sẽ bị nhàu nát đến nỗi bạn khó tìm thấy đồ để mặc. Hãy giúp đỡ những người bạn này khi họ cần ta, quý những khoảnh khắc hạnh phúc khi mình và bạn có ý nghĩa rất nhiều với nhau, nhưng cố gắng đừng cảm thấy mình có lỗi nếu bây giờ những người bạn mới có ý nghĩa nhiều hơn đối với mình.

 2. A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.

những câu nói hay về cuộc sống

những câu nói hay về cuộc sống

Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.

  1. Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

  1. You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

  1. “I have a simple philosophy: Fill what’s empty. Empty what’s full. Scratch where it itches.” – Alice Roosevelt

Tôi có một triết lý đơn giản đó là: lấp đầy những khoảng trống, làm trống những khoảng đầy và gãi những chỗ ngứa.

  1. Cuộc sống rất ngắn để lo lắng

Cuộc sống ngắn để buồn

Cuộc sống quá ngắn để suy ngẫm….

Download: Phần mềm học tiếng anh trẻ em miễn phí

những câu nói về cuộc sống

những câu nói về cuộc sống

  1. You’ll never be brave if you don’t get hurt.

You’ll never learn if you don’t make mistakes.

You’ll never be successful if you don’t encounter failure.

Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được gì nếu bạn không mắc sai lầm.

Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

  1. Don’t mix bad words with a bad mood. You’ll have many opportunities to change a mood, but you won’t be able to replace words you spoke.

Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.

  1. If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake.

Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.

  1. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed.

Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.

nguồn: chungchitienganh.com.vn