Chứng chỉ B tiếng Anh có thời hạn bao lâu?

/
Chứng chỉ B tiếng Anh là một loại chứng chỉ tiếng…